Zapisz i rozwiąż odpowiednie równania :
a)liczba o 15 większa od x jest równa 70.
b)liczba 87 jest 2 razy większa od liczby x.
c)liczba 3 razy mniejsza od x jest równa 12.
d)liczba o 5 większa od x i liczba 2 razy większa od x + 1 są równe .
e)liczba o 6 mniejsza od x jest 3 razy mniejsza od x.

1

Odpowiedzi

2010-02-28T19:21:19+01:00
A) x+15=70
b)2x=87
c)x÷3=12
d)x+5=2(x+1)
e)x-6=x÷3