Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T21:15:11+01:00
¹⁴₇N
protonów - 7
elektronów - 7
neutronów - 7
elektronów walencyjnych - 5
powłok elektronowych -2
numer okresu - 2
nr grupy - 5
liczba masowa - 14
liczba atomowa - 7
masa atomowa - 14
charakter chemiczny kwasowy
nazwa grupy - azotowce

potas K K²L⁸M⁸N¹
wapń ca K²L⁸M⁸N²
chlor K²L⁸N⁷
fosfor K²L⁸M⁵

Zad 3
a) nr gr 2 nr okresu 4 - wapń
b) konfiguracja K²L⁸M⁶ - siarka
c) liczba elektronów 13 - glin
d) neon
e) 3 powłoki i jeden elektron walencyjny - sód
Zad 4
³⁹₂₀E
Zad 5
120 - 52 = 68 ( dla pierwszego)
122 - 52 = 70 ( 2)
125 - 52 = 72( 3)

Zad 6
²²⁰₈₆Rn = ²¹⁶₈₄Po ( alfa rozpad)
²¹⁴₈₃Bi = ²¹⁴₈₄Po ( bet rozpad)a