Zad.1

Ciężar pewnego ciała wynosi 72 N. Jaka jest jego masa?

Zad. 2

Oblicz ciężar kulki, której masa wynosi 66 kg. Kamień znajduje się w kosmosie gdzie grawitacja jest sześciokrotnie mniejsza niż na Ziemi.

Dwa zadanka do rozwiązania. Daje na.jlepszą odpowiedź :)
Proszę o dokładne i zrozumiałe obliczenia ;p

1

Odpowiedzi

2010-02-28T19:44:07+01:00
Zad1
Ciężar ciała wyraża się wzorem
F = m × g
z tego liczymy m czyli
m = F/g
g na ziemi wynosi 9,81 [N/kg] ale możemy to zaokrąglić to 10 więc
m = 72 N /10[N/kg] = 7,2 kg
Zad2
g jest 6 razy mniejsze czyli tutaj będzie wynosić 1,66
bo 10/6 = 1,66
F = m × g = 66 kg × 1,66 = 110N