Jaką drogę przebędzie ciało o masie m=2kg które zaczyna się poruszać,bez tarcia po poziomym torze,w ciągu t=4s ,jeżeli działa na niego równoległa do niego siła F=2N .Jaka będzie prędkość końcowa ciała,jeżeli jego prędkość początkowa wynosi zero (0) Vo=0

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-19T15:46:09+02:00
A = F/m
a = 2n/2kg = 1m/s²
t = 4s
s = at²/2
s = 1 x 4²/2 = 16/2 = 8m

v = at
v = 1 x 4 = 4 m/s

szybkosc koncowa to 4 m/s a droga przebyta w 4s to 8m.
1 5 1