Odpowiedzi

2010-02-28T19:38:51+01:00
Według mnie chodzi tu o to, że im bardziej zróżnicowany ekosystem tym mniej jest narażony na zaburzenia równowagi ekologicznej. Gdy w danym ekosystemie jest mała bioróżnorodność to zanik nawet jednego, niepozornego gatunku może doprowadzić do zachwiania homeostazy ekosystemu. Kiedy w ekosystemie jest duża bioróżnorodność, to taki zanik jest mniej szkodliwy, bo dany element może być zastąpiony przez inny, równorzędny gatunek.
Takim głównym przykładem ubogiego ekosystemu jest nasza monokultura sosnowa - uboga gatunkowo, narażona na gradacje szkodników