Odpowiedzi

2010-02-28T19:20:51+01:00
Wody podziemne – wody, zalegające pod powierzchnią Ziemi na różnych głębokościach, powstałe na skutek różnych procesów geologicznych. Ich łączna objętość wynosi ok. 60 000 tys. km³, co stanowi ok. 4,12‰ ogólnej objętości zasobów hydrosfery Ziemi. Strefa nasycenia wodami podziemnymi nosi nazwę strefy saturacji, i położona jest poniżej strefy nasycenia powietrzem glebowym i innymi gazami czyli strefy aeracji. W strefie aeracji mogą występować wody, ale tylko jako wody zawieszone albo związane (woda higroskopijna, woda błonkowata, woda kapilarna). Miejsce wypływu wód podziemnych na powierzchnię w zależności od obfitości i sposobu wypływu to źródło, młaka, wykap lub wysięk.
7 4 7
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T19:23:40+01:00
Wyróżniamy takie wody:
-wody zaskórne (są zanieczyszczone np. szczątkami roślin czy zwierząt; temperatura zależna od temperatury otoczenia)
-gruntowe (czyste, na tym poziomie kopie się studnie, temp. zależna od pory roku)
-wgłębne (najczęściej łączy się je z gruntowymi)

wyróżnia się też np. baseny artezyjskie które zalegają pod nieprzepuszczalną warstwą w ziemi

pisałem sam, nie z neta
7 4 7