Ciepło spalania Cs, informuje nas o tym ile, ciepła jest przekazywane otoczeniu przy spalaniu 1 kg danej substancji. Ciepło uzyskane przy spalaniu benzyny o masie m wyraża się wzorem Q= m*cs. Oblicz sprawność silnika samochodu, który przy szybkości 100 km/h , zużywa na 1 km drogi 50g benzyny. Moc silnika wynosi 30 kW, a ciepło spalania benzyny 50 MJ/kg.

1

Odpowiedzi

2010-03-01T09:55:05+01:00
100000m/3600s*0,05kg/m=1,39kg/s
5000000J/kg*1,39kg/s=69444,4kW
Sprawność sinika to; 3/69444*100%=0,004%
2 1 2