1.Oblicz ostatnią cyfrę liczby 7 do potęgi 48 - pięć do potęgi 36.
2. Dana jest lista n zdań. Zdanie o numerze k ( gdzie k=1, 2, 3, ..., n) brzmi: "na niniejszej liście jest dokładnie k zdań fałszywych". Wskaż wszystkie zdania prawdziwe.

1

Odpowiedzi

2010-02-28T20:32:47+01:00
7¹=7
7²=49
7³=343
7⁴=...1 (3*7=21, czyli to tez kończy się na 1)
7⁵=...7
7⁶=.....9 itd

7 do potęgi 4n kończy się na 1
7 do 4n+1 na 7
7 do 4n+2 na 9
7 do 4n+3 na 3
48=4*n, czyli 7⁴⁸ kończy się na 1
5do n zawsze kończy się na 5 (oprócz n=0)
liczba zakończona na 1 minus 5 kończy się na 6 :)