Przetłumacz na język angielski

1. Czego szukasz? Mojej książki – nie mogę jej znaleźć.
2. Ona zawsze znajduje ciekawe książki w księgarni.
3. Czy pojechałeś do Szczecina samochodem wczoraj?
4. W zeszłym tygodniu nie byłem w szkole.
5. Kto to zrobił wczoraj?
6. Zastanawiam się kto to zrobił wczoraj.
7. Czy ona jest gotowa żeby wyjść?
8. On teraz pracuje nad nową książką.
9. Kiedy postanowiłeś zostać lekarzem?
10. Nie jestem wystarczająco bogaty żeby kupić ten samochód.
11. W jego pokoju znajdują się setki płyt.
12. Chiński jest wyjątkowo trudny ale jestem pewien że możesz się go nauczyć.
13. Kiedy wydarzył się ten wypadek?
14. Czy robisz coś jutro popołudniu?
15. Widziałem ją kilka dni temu.
16. Kiedy chciałeś do niej zadzwonić?
17. Ona jeździ do Szczecina dwa razy w tygodniu.
18. Na co czekasz? Zrób to teraz!
19. Dlaczego nie napisałeś tego listu wczoraj?
20. Dlaczego nie pisujesz listów?
21. Dlaczego nie piszesz listu teraz?
22. Kiedy udało ci się ją zobaczyć?
23. Zamierzam dowiedzieć się co ona chce robić w przyszłości.
24. Z czego słynie Ibiza?
25. Czy mógłbyś udzielić jej rady?
26. Kiedy chcesz zaprosić ją do Świnoujścia?
27. Ona postanowiła zadzwonić do swojej mamy podczas lekcji.
28. Nad czym obecnie pracujesz?
29. Znalazłem wszystko z wyjątkiem telefonu.
30. Wczoraj powiedziano mi co zrobić żeby nauczyć się angielskiego.
31. Jeśli chcesz przymierzyć tamte spodnie, zapytaj sprzedawcę.
32. Ona jest odbierana ze szkoły codziennie.
33. Najważniejszą rzeczą jest by znaleźć dobrą pracę.
34. Gdzie jest Helen? Tęsknię za nią.
35. Z powodu złej pogody zostaliśmy w domu.
36. Niech no sprawdzę czy Tom jest w domu.
37. Czego szukam? Nowego samochodu?
38. Kto chce zostać nauczycielem?
39. Dlaczego chcesz zostać nauczycielem?
40. Zastanawiam się dlaczego chcesz zostać nauczycielem.
41. Bądź cicho – ona śpi.
42. Ona spała kiedy zadzwonił Tom.
43. Ona usnęła kiedy on zadzwonił.
44. O której godzinie wstaje twoja mama?

3

Odpowiedzi

2010-02-28T19:30:05+01:00
. What are you looking for? My book - I can not find it.
2. It is always interesting book in the bookstore.
3. Did you went to Szczecin car yesterday?
4. Last week I was in school.
5. Who did yesterday?
6. I wonder who did it yesterday.
7. Is she ready to go?
8. He is now working on a new book.
9. When you decide to become a doctor?
10. I am not rich enough to buy this car.
11. In his room, there are hundreds of CDs.
12. Chinese is very difficult but I am sure that you can teach him.
13. When the accident occurred?
14. Are you doing anything tomorrow afternoon?
15. I saw her a few days ago.
16. When I wanted to call her?
17. She goes to the bristles twice a week.
18. What are you waiting for? Do it now!
19. Why do not you write this letter yesterday?
20. Why did not He writes letters?
21. Why do not you write a letter now?
22. When did you see it?
23. I intend to find out what she wants to do in the future.
24. What famous Ibiza?
25. Could you give her advice?
26. When you want to invite her to Swinoujscie?
27. She decided to call her mother during the lesson.
28. What's been working out?
29. I found everything except the phone.
30. Yesterday I was told what to do to learn English.
31. If you want to try on those pants, ask the seller.
32. It is to be received from school every day.
33. The most important thing is to find a good job.
34. Where is Helen? I miss her.
35. Due to bad weather, we were at home.
36. Let me check that Tom is at home.
37. What I'm looking? A new car?
38. Who wants to be a teacher?
39. Why do you want to become a teacher?
40. I wonder why you want to become a teacher.
41. Be quiet - she sleeps.
42. She was sleeping when he called Tom.
43. She had fallen asleep when he called.
44. What time does your mom get up?
1 5 1
2010-02-28T19:31:22+01:00
1.What are you looking for? My book - I can not find it.
2. It is always interesting book in the bookstore.
3. Did you went to Szczecin car yesterday?
4. Last week I was in school.
5. Who did yesterday?
6. I wonder who did it yesterday.
7. Is she ready to go?
8. He is now working on a new book.
9. When you decide to become a doctor?
10. I am not rich enough to buy this car.
11. In his room, there are hundreds of CDs.
12. Chinese is very difficult but I am sure that you can teach him.
13. When the accident occurred?
14. Are you doing anything tomorrow afternoon?
15. I saw her a few days ago.
16. When I wanted to call her?
17. She goes to the bristles twice a week.
18. What are you waiting for? Do it now!
19. Why do not you write this letter yesterday?
20. Why did not He writes letters?
21. Why do not you write a letter now?
22. When did you see it?
23. I intend to find out what she wants to do in the future.
24. What famous Ibiza?
25. Could you give her advice?
26. When you want to invite her to Swinoujscie?
27. She decided to call her mother during the lesson.
28. What's been working out?
29. I found everything except the phone.
30. Yesterday I was told what to do to learn English.
31. If you want to try on those pants, ask the seller.
32. It is to be received from school every day.
33. The most important thing is to find a good job.
34. Where is Helen? I miss her.
35. Due to bad weather, we were at home.
36. Let me check that Tom is at home.
37. What I'm looking? A new car?
38. Who wants to be a teacher?
39. Why do you want to become a teacher?
40. I wonder why you want to become a teacher.
41. Be quiet - she sleeps.
42. She was sleeping when he called Tom.
43. She had fallen asleep when he called.
44. What time does your mom get up?

1 5 1
2010-02-28T19:31:53+01:00
1. What are you looking for? My book - I can not find it.
2. It is always interesting book in the bookstore.
3. Did you went to Szczecin car yesterday?
4. Last week I was in school.
5. Who did yesterday?
6. I wonder who did it yesterday.
7. Is she ready to go?
8. He is now working on a new book.
9. When you decide to become a doctor?
10. I am not rich enough to buy this car.
11. In his room, there are hundreds of CDs.
12. Chinese is very difficult but I am sure that you can teach him.
13. When the accident occurred?
14. Are you doing anything tomorrow afternoon?
15. I saw her a few days ago.
16. When I wanted to call her?
17. She goes to the bristles twice a week.
18. What are you waiting for? Do it now!
19. Why do not you write this letter yesterday?
20. Why did not He writes letters?
21. Why do not you write a letter now?
22. When did you see it?
23. I intend to find out what she wants to do in the future.
24. What famous Ibiza?
25. Could you give her advice?
26. When you want to invite her to Swinoujscie?
27. She decided to call her mother during the lesson.
28. What's been working out?
29. I found everything except the phone.
30. Yesterday I was told what to do to learn English.
31. If you want to try on those pants, ask the seller.
32. It is to be received from school every day.
33. The most important thing is to find a good job.
34. Where is Helen? I miss her.
35. Due to bad weather, we were at home.
36. Let me check that Tom is at home.
37. What I'm looking? A new car?
38. Who wants to be a teacher?
39. Why do you want to become a teacher?
40. I wonder why you want to become a teacher.
41. Be quiet - she sleeps.
42. She was sleeping when he called Tom.
43. She had fallen asleep when he called.
44. What time does your mom get up?

Pozdrawiam ^^
Buhaha xD
1 5 1