Odpowiedzi

2010-03-01T13:05:42+01:00
Przękątna przekroju osiowego walca ma długość 12, a wysokość walca jest równa 6.Oblicz pole podstawy walca.
Przekątna, wysokość i podstawa tworzą trójkąt prostokątny. Korzystam z twierdzenia Pitagorasa by obliczyć długość podstawy.
h=6, c=12, a=?
c²=a²+h²
12²=a²+6²
144=a² +36
a²=144-36
a²=108
a=√36*3
a=6√3
r=1/2a
r=3√3
Wzór na pole podstawy(koła) P=πr²
P=π*(3/3)²
P=π9*3=27π
Odp:Pole podstawy walca wynosi 27π.