Wypisz nazwy produktów destylacji frakcjonowanej ropy naftowej:
smar, gips, wapno palone, anhydryt, woda pogazowa, antractyt, koks, benzyna, gaz rafineryjny , wapień , gaz ziemny , smoła pogazowa , mazut , kwarc, torf, asfald , nafta, olej napędowy .

; *

1

Odpowiedzi

2009-10-19T15:56:20+02:00
Benzyna, nafta, olej napędowy, oleje smarowe, parafina (lub nafta). Wybierz które z tych są w podanym przez Ciebie ciągu :)
1 1 1