Odpowiedzi

2010-02-28T19:47:47+01:00
Maryja byla piękną kobietą.
Była mlodą i bardzo pobozną kobieta.
żona Józefa.
b.bieda(piniądze)
byla ona bardzo pracowita
jezeli bylo to mozliwe to pomagala potrzebującym
umiala walczyc o swoje
na pierwszym miejscu zawsze stawiala Boga
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T19:48:47+01:00
Maryja- matka Jezusa Chrystusa, czczona w wielu wyznaniach chrześcijańskich i islamie. Wszystkie imiona są obocznymi formami używanego w Polsce imienia Maria, które używane jest najczęściej. Tytuły Matka Boża, Najświętsza Maryja Panna, Madonna używane są przez wyznawców, głównie w katolicyzmie. Pochodziła z plemienia Judy, była potomkinią Dawida. Ojcem Marii był Heli (według innych św. Joachim), a matką św. Anna. Według Koranu Maria była dobra, prawa i posłuszna Bogu (Allahowi). Podobnie jak Biblia, Koran uznaje, że Maria urodziła Jezusa, będąc dziewicą; w islamie Maria otaczana jest wielką czcią jako jedna z czterech wzorcowych kobiet. Jednym z najważniejszych tytułów Marii jest Matka Boża znany również pod nazwami Boża Rodzicielka i Bogurodzica. Jest on związany z dogmatem, ogłoszonym na soborze efeskim (431), który zakończył spór dotyczący natury Chrystusa i w konsekwencji prawa Maryi do nazywania ją Matką Boga. Drugim oficjalnym tytułem Marii jest Najświętsza Maryja Panna używany przede wszystkim w kościele katolickim, ale również i innych, m.in. prawosławnych i mariawickich. Pobożność katolicka przypisuje Maryi także inne tytuły, jak: Orędowniczka, Współodkupicielka, Królowa niebios. Niektóre z nich wiążą się z udziałem w dziele zbawienia: Matka Pięknej Miłości, Matka Boska Bolesna, Matka Boska Królowa Apostołów, Matka Kościoła.
5 3 5
  • 12k
  • Początkujący
2010-02-28T19:52:16+01:00
Była ona wybrana przez Boga i wielce zaszczycona kobieta ,która urodziła Jezusa.Córka Helego i potomek Dawida z plemienia Judy.
Pismo Święte wspomina o niej po raz pierwszy , gdy była zaręczona z Józefem,który również pochodził z plemienia Judy i był potomkiem Dawida.Maria była dziewicą w chwili poczęcia Jezusa.
2 3 2