1.Mama kupiła na targu 50 kg jabłek po cenie hurtowej i zapłaciła za nie 100 zł. W sklepie 1 kg jabłek tej samej odmiany kosztował 2 zl 60 gr. Oblicz ile, zaoszdzedziła, kupując jabłka po cenie hurtowej?

2.W zdłuż drodi ma stanąć ekran dżwiękochłonny o powierzchni 175 m2. Kożystając z cennika oblicz:
a)Jaki będzie koszt tego ekranu, jeśli zostanie wybrana najdroższa oferta?
b)O ile złotych mniej bedzie kosztował taki ekran przy wyborze najtańszej ogferty?
CENNIK
rodzaj oferty cena za 1 m2 ekranu
I 400 zl
II 500 zl
III 120 zl
IV 200 zl

3

Odpowiedzi

2010-02-28T19:48:54+01:00
Zadanie 1

100zł:50=2zł 2zł za kilogram 60gr*50=3000gr 3000gr=30zł
Mama zaoszczędziła 30zł


zad2
a) 175*500zł=87500zł tyle przy najdroższej ofercie
b) 175*120zł=21000zł 87500-21000=66500
przy wyborze najtanszej oferty o 66500zł
2010-02-28T19:50:27+01:00
1. zaoszczędziła 30 zł
2. 175* 500 =87 500 najdroższa oferta
175 * 120= 21 000 najtańsza oferta
ekran będzie kosztował o 66 500 tys mniej
2010-02-28T19:50:31+01:00
1.
1 kg-2,60 zł
50kg-x
----------------
x=2,60*50=130 zł

130-100=30 zł

odp.Mama kupując jabłka po cenie hurtowej zaoszczędziła 30 zł.

2.
a)
1 m2-500zł
175 m2-x
------------
x=87500 zł

odp. Jeżeli zostanie wybrana najdroższa oferta koszt ekranu będzie wynosił 87500zł

b)
1 m2-120zł
175 m2-x
-----------
x=21000

87500-21000= 66500 zł

odp.Przy wyborze najtańszej oferty ekran będzie kosztował o 66500 zł mniej.