Bardzo lubię mój pokój. Odrabiam w nim lekcje ,słucham muzyki, gram na komputerze. W pokoju znajdują się : łóżko, biórko szafay komputer dywan, kwiaty, i inne jak zegar, drukara itp. Ściany są koloru pomarańczowego ale jedna ściana jest grejfrutowa. Kolekcjonuje w pokoju aniołki. W piątki oglądam filmy na komputerze. Lubię być w moim pokoju.


NIE URZYWAĆ TŁUMACZA INTERNETOWEGO BUDOWAĆ PROSTE ZDANIA TYPU I LIKE DOING MY HOMEWORK....

3

Odpowiedzi

2010-02-28T19:51:35+01:00
I really like my room. I do here homework, listen to music, play on my computer. The room includes: bed, computer, table, wardrobe, carpet, flowers, and the other as the clock, printing, etc. The walls are orange but one wall is grejfrut. I collects angels in the room. On Fridays I watch movies on my computer. I like to be in my room.
2010-02-28T19:52:53+01:00
I like my room very much. In my room i do my homework, listen to the music and play computer games. In my room are: bed, table, wardrobes, grey computer, carpet, flowers and others like: clook, printer and sometking like that. Walls ale orange but one is grape. In my room I am colecting angels. On Fridays I watch movies on my computer. I like be in my room.
2010-02-28T21:56:30+01:00
Very much I like my room. I am doing my homework in it, I am listening to music, I am playing on a computer. They are in a room: bed, biórko szafay computer carpet, flowers, and as other as the clock, drukara itp. Walls are orange-coloured but one wall is grejfrutowa. He is collecting cherubim in the room. On Fridays I am watching films on a computer. I like to be in my room.