Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T12:11:48+01:00
Z gęstości: 1 dm³ = 2000 g
Ze stężenia %:

2000 g - 100 %
x - 50 %
x = 1000 g - taka masa czystego kwasu znajduje się w 1 dm³ roztworu

Ze stężenia molowego wiadomo że 10 moli kwasu znajduje się w 1 dm³ roztworu, natomiast z poprzednich obliczeń wiadomo, że te 10 moli to masa 1000 g, zatem:

1 mol - x
10 moli - 1000 g
x = 100 g/mol

Wszystkie znane kwasy tlenowe chloru zawierają w cząsteczce po jednym atomie chloru i wodoru, natomiast resztę stanowi tlen, zatem:

100 g - (35 g + 1 g) = 64 g - tyle stanowi masa tlenu w 1 molu kwasu, więc:

64/16 = 4 - tyle atomów tlenu wchodzi w skład czasteczki tego kwasu, zatem ten kwas to kwas chlorowy(VII) HClO₄ o masie molowej 100 g/mol
26 4 26