Odpowiedzi

2010-02-28T20:00:33+01:00
Powiodła się w 58%.
Zapowiadała:
-Parcelację całej ziemi państwowej oraz parcelację ziemi wykupywanej przez państwo od obszarników
-Parcelację ziemi kościelnych
-Za wywłaszczone majątki przysługiwało odszkodowanie w wysokości połowy ceny rynkowej
-Na zakup ziemi można było uzyskać kredyt w wysokości do 75% wartości parceli
-Ziemię otrzymać mieli przede wszystkim bezrolni i małorolni, a pierwszeństwo przysługiwało inwalidom wojennym i robotnikom rolnym
-Pozbawienie prawa do ziemi chłopów, którzy uchylali się od służby wojskowej lub brali udział w zajmowaniu siłą ziem folwarcznych
2 5 2