1publiczne zobowiązanie w jakiejś sprawie-dokument prawa międzynarodowego
2.nazwisko holenderskiego prawnika,dyplomaty i filozofa,twórcy podstaw prawa międzynarodowego
3.Żołmierz pozostający we władzy przeciwnika
4.żołmierz , który posiada wyższy stopień

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T15:04:06+01:00
1.Prawo humanitarne:
1)normy prawne, przyjęte przez państwa jako normy zwyczajowe oraz jako normy ujęte w formie umów międzynarodowych
2)reguły postępowania służące zachowaniu godności, zdrowia i życia człowieka
3)normy prawne mają zastosowanie na całym świecie w czasie pokoju, podczas wojny, a także innych okolicznościach
normy prawne-reguły zachowania skonstruowane na podst. Obowiązującego prawa; zabezpieczone sankcjami przymusu państwowego
deklaracja-publiczne zobowiązanie w jakiejś sprawie. W prawie międzynarodowym nie wywiązanie się z deklaracji nie pociąga za sobą żadnych skutków prawnych
konwencja-umowa międzynarodowa dotycząca ściśle określonych zagadnień. Złamanie jej postanowień grozi zastosowaniu określonych przepisami sankcji
Konwencje genewskie z 12.08.1949
I o polepszeniu losu rannych i chorych w armiach czynnych
II o polep losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojach na morzu
III o traktowaniu jeńców wojennych
IV o ochronie osób cywilnych podczas wojny
Protokoły dodatkowe z 1977 do konwencji Genew z 12.08.1949
I dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych
II dotyczący ochrony ofiar nie międzynarodowych konfliktów zbrojnych
Międzynarodowy czerwony krzyż. Zasady:
humanitaryzm
bezstronność
neutralność
niezależność
dobrowolność
jedność
powszechność

2.Hugo, Huig de Groot, Grocjusz (1583-1645)
3
4. starszy
4 2 4