Z czego można otrzymać tlen ?
a ) skroplonego powietrza
b ) kwasu solnego
c ) aminokwasu
d ) siarkowodoru
Który gaz może być użyty do gaszenia pożarów ?
a ) propan
b ) dwutlenek węgla
c ) metan
d ) tlen
Wymień 2 źródła zanieczyszczeń powietrza i podaj jeden ze sposobów zmniejszania zanieczyszczenia atmosfery .

.......................................................................................
......................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T20:13:09+01:00
- Tlen można otrzymać w procesie hydrolizy wody.
- Do gaszenia pożarów można używać CO₂


- Wnikające do atmosfery freony ze starych lodówek(dzisiaj już nie używane)
- Spaliny samochodowe ( silniki Diesla).


- tankowanie samochodu paliwem bez ołowiowym.