POMOCY!!! POMOCY!!! POMOCY!!! POTRZEBUJE CHOCIASZ JEDNO ROZWIĄZANIE !!!

Zad. 1

Ułóz równania koljnych reakcji, które należy przeprowadzić, aby otrzymać mrówczan magnezu majac da dyspozycji metan i dowolne odczynniki nieorganiczne. Uwaga równaniach należy stosować wzory strukturalne lub pólstrukturalne.

Zad. 2

Narysuj wzory stukturalne i podaj nazwy wszystkich izomerycznych estrów o wzorze C4H8O2 !!!

Zad. 6

w wyniku reakcji 11 g kwasu jednokarboksylowego z magnzem otrymano 1,4 dm wodoru (w warunkach normalnych). Ustal wzór sumaryczny tego kwasu.

1

Odpowiedzi

2013-02-28T10:03:12+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

CH4 + Cl2 --UV--> CH3Cl + HCl

CH3Cl + KOH --H2O--> CH3OH + KCl

CH3OH + CuO ---> HCHO + Cu + H2O

HCHO + Ag2O ---> HCOOH + 2Ag

2HCOOH + Mg ---> (HCOO)2Mg + H2

 

2) W załączniku

 

3)

2CnH2n+1COOH + Mg ---> (CnH2n+1COO)2Mg + H2

11g kwasu ---- 1,4dm3 H2

xg kwasu ------ 22,4dm3 H2

x = 176u

 

2(12n+2n+1+12+16+16+1)=176u

28n+92=176

28n=84

n = 3

Wzór kwasu: C3H7COOH