Mam dwa zadanie, których niestety nie umiem zrobić...
Proszę o szybką pomoc, z góry bardzo dziękuję!

zad. 1
Z kwasów o podanych wzorach wybierz te, które nie mają tlenków kwasowych. Wyjaśnij dlaczego.
HCl, HClO₄, H₂S, H₂SO₄, H₂SO₃, HBr, HI, HCN, HIO₃

zad. 2
Zaznacz wzory tych tlenków, które nie reagują z wodą. Ułóż równania reakcji tych tlenków, które z wodą reagują. Nazwij produkty reakcji chemicznych.
SO₂, Al₂O₃, P₄O₁₀, Na₂O, CuO, CO₂, CaO, Fe₂O₃

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T20:17:11+01:00
Zad. 1
Z kwasów o podanych wzorach wybierz te, które nie mają tlenków kwasowych. Wyjaśnij dlaczego.
HCl, HClO₄, H₂S, H₂SO₄, H₂SO₃, HBr, HI, HCN, HIO₃
Tlenków kwasowych nie mają kwasy beztlenowe (HCl, H2S, HBr, HI, HCN) Najlepiej rozpoznać to w taki sposób, gdyż bezwodniki kwasowe (tlenki kwasowe) mają kwasy, które w cząsteczce posiadają atom/atomy tlenu

zad. 2
Zaznacz wzory tych tlenków, które nie reagują z wodą. Ułóż równania reakcji tych tlenków, które z wodą reagują. Nazwij produkty reakcji chemicznych.
Al2O3, CuO, Fe2O3 - nie reagują z wodą, bo Al2O3 jest amfoterycznym i to jest jego właściwość chemiczna, że nie reaguje z wodą, CuO jest poprostu nierozpuszczalny w wodzie, ale rozpuszczalny w kwasach, najprawdopodobniej Fe2O3 też jest amfoteryczny
SO2 + H2O -> H2SO3,
P4O10 + 6H2O --> 4H3PO4,
Na2O + H2O --> 2 NaOH,
CaO + H2O --> Ca(OH)2
5 4 5