Odpowiedzi

2009-10-19T16:09:44+02:00
Pytania retoryczne (,,Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary”?,,Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary”?), których funkcją jest chęć pokazania wdzięczności ludzi do boga oraz jego wychwalenia; epitety (złotymi gwiazdami, zioły rozlicznemi, nocna rosa, zamierzonych granic), pełniących rolę opisującą doskonałe dzieło stworzenia i wszechwładność Stwórcy; wykrzyknienia (,,Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!” – funkcja sławiąca Boga i idealizująca go); personifikacja przyrody (,,Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa”); anafora [(Czego(…), Tobie (…)], której funkcją jest zaakcentowanie obecności boga w życiu każdego człowieka i podtrzymania wrażenia dialogu między bogiem a światem ziemskim.
78 4 78
2009-10-19T16:20:25+02:00
Wypisz środki stylistyczne z hymnu Jana Kochanowskiego pt: "Czego chcesz od nas panie".
Epitet: złote gwiazdy, nieśmiertelny Panie, wdzięcznym sercem
Metafor sama poszukaj, bo już się sparzyłem, że, co polonistka to inna sprawa.
epitety: kolejne dary, nieobeszła ziemia, wody nieprzebrane
mogę jeszcze podać przenośnie, personifikacje i pararelizmy składniowe.
prznośnie: I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi, Tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował
personifikacja: 'Tobie k woli w kłosianym wieńcu Lato chodzi, Wino Jesień i jabłka rozmaite dawa, Potym do gotowego gnuśna Zima wstawa
pararelizm składniowy: z twej łaski, z Twoich rąk
58 4 58