Jaś zważył dwie próbki różnych substancji. Do każdego ważenia użył innej wagi i odważników.
a)Oblicz masy poszczególnych próbek.
Próba I
Użyte przez Jasia odważniki: 200g, 100g, 50g, 5g, 2g, 1g, 500mg, 500mg, 200mg, 200mg, 100mg
Masa I=
Próbka II
Użyte przez Jasia odważniki:20dag, 10dag, 5dag, 1dag
Masa II=
b)Porównaj wielkości mas obu próbek i wstaw w kratkę między nimi odpowiedni znak: ">","<","="
Masa I=........(kratka)Masa II=.........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T20:16:10+01:00
A)
Próbka I
200g+100g+50g+5g+2g+1g=358g
500mg+500mg+200mg+200mg+100mg=1500mg = 1.5 g
358g+1.5g= 359.5g= 35.95dkg
Masa I 35.95dkg
Próbka II
20dag+10dag+5dag+1dag= 36dkg
Masa II 36dkg
b)
36g>35.95dkg42 4 42