Odpowiedzi

  • gumo
  • Rozwiązujący
2010-02-28T20:22:52+01:00
Po narysowaniu ramię, wysokośc trapezui cześć dłuższej podstawy utworzą trójkąt prostokątny w którym przeciwprostokątna(ramię)= 4cm, krótsza przyprostokątna=2cm

to daje nam cosα= 2/4=1/2
α=60°

360°- 2*60°= 240°
240°/2=120°

α=60°
β=120°