Chciałam się tylko dowiedzieć czy zdania, które napisałam po angielsku są dobrze przetłumaczone. Mają być napisane w past perfect i past simple. Jeśli popełniłam jakieś błedy to prosze o ich poprawienie. TYLKO NIE KORZYSTAĆ ZE SŁOWNIKÓW KOMPUTEROWYCH.

1. Uczyłem się z biologii, zanim poszedłem napisać test.
I studied biology, before I had went to write test.
2. Złodziej obrabował dom, zanim policjanci zakuli go w kajdanki.
A thief robbed the house, before police had handcuffed him.
3. Jak tylko Monika skończyła malować ściany, zrobiła sobie przerwę.
As soon as Monica had ended the wall paint, made a break.
4. Nasza nauczycielka miała dobry humor, dopóki nie zdenerwowała ją klasa VI a
Our teacher had good humour, as long as it had dasn't upset class VI a
5. Uczniowie II e mówili dużo, zanim zaczeli pisać.
Student's of II e told a lot, before you had started writing.
6. Nasza nauczycielka przeprowadziła lekcje walentynkowe, zanim przyszła na lekcje do klasy III c
Our teacher conducted lessons Valentine's Day, before she had coming to class III c

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T20:29:47+01:00
. Uczyłem się z biologii, zanim poszedłem napisać test.
I studied biology, before I had went to write test. źle

I had studied Biology before I went to write a test.

2. Złodziej obrabował dom, zanim policjanci zakuli go w kajdanki.
A thief robbed the house, before police had handcuffed him.źle

A thief had robbed the house before the police handcuffed him.

3. Jak tylko Monika skończyła malować ściany, zrobiła sobie przerwę.
As soon as Monica had finished painting the walls she took a break.

4. Nasza nauczycielka miała dobry humor, dopóki nie zdenerwowała ją klasa VI a
Our teacher had good humour, as long as it had dasn't upset class VI a

Our teacher had been in a good mood as long as 6a class made her angry.

5. Uczniowie II e mówili dużo, zanim zaczeli pisać.
Student's of II e told a lot, before you had started writing.

2e's students had talked a lot before they started writing.

6. Nasza nauczycielka przeprowadziła lekcje walentynkowe, zanim przyszła na lekcje do klasy III c
Our teacher conducted lessons Valentine's Day, before she had coming to class III c
Our teacher had given a lesson in Valentine's Day before she had lesson with 3c class
1 1 1