Odpowiedzi

2010-02-28T20:31:19+01:00
X-3/2x=2x/5x+18
x-3×5x+18=2x×2x
5x²+18x-15x-54=4x²
x²+3x-54=0
Δ=b²-4ac=3²-4×1×(-54)=9+216=225
x₁=-b-√Δ/2a=-3-√225/2=-3-15/2=-9
x²=-b+√Δ/2a=-3+√225/2=-3+15/2=6
2010-02-28T20:35:28+01:00
2x/x-3=5x+18/2x

4x²=5x²-15x+18x-54
x²+3x-54=0
delta=9+216=225
x1=-3-15/2=-9
x2=-3+15/2=6

zatem -12,-18,-27 lub 3,12,48