D) (x-3) do potęgi 2 -2x < 2-5x +x do potęgi 2

e) 2 (x-2) do potęgi drugiej > (x-3) (x+3) - x + x do potegi drugiej - 3

f) (2x + 3) (2x - 3) -8x > (2x -3) do potęgi drugiej -18

g) 5 (x - 3) (x+ 3) - ( x - 5) < (x+ 1) do potęgi drugiej

h) 3-3 (2x - 3) do potęgi drugiej > x-2-12 (x-2) (x+2)

i) (3x - 2) do potęgi drugiej + 4 (x-2) do potęgi drugiej < 4 ( x- 2) (x+2) +9x do potęgi drugiej

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T20:35:03+01:00
D) x²-6x+9-2x < 2-5x+x²
-3x < -7
x > 7/3
e) 2x²-8x+8 > x²-9-x+x²-3
-7x > -20
x < 20/7
f) 4x²-9-8x > 4x²-12x+9-18
4x > 0
x > 0
g) 5x²-45-x+5 < x²+2x+1
4x²-3x < 41 (coś mi się tu niezgadza ;<)
h) 3-12x²+36x-27 > x-2-12x²+48
35x > 70
x > 2
i) 9x²-12x+4+4x²-16x+16 < 4x²-16+9x²
-28x < -36
x >36/28
3 3 3
2010-02-28T20:37:38+01:00
D) (x-3)² -2x < 2-5x +x²
x²-9-2x<2-5x+x²
x²-x²-2x+5x<9+2
3x<7 /÷3
x< 7/3
x<2⅓

e) 2 (x-2)² > (x-3) (x+3) - x + x² - 3
2(x²-4)>[x²-2* (x+3) +9] - x + x² - 3
2x²-8> x²-2x+6+9-x+x²-3
2x²-x²+2x+x-x²>8+6+9-3
3x>20 / ÷3
x> 6⅔


f) (2x + 3) (2x - 3) -8x > (2x -3)² -18
[2x²+2*(2x+3)+3² -8x> 2x²-9-18
2x²+4x+6+9-8x>2x²-9-18
2x²+4x-8x-2x²>-6-9-9-18
-4x>-42 / ÷(-4)
x<10½


1 5 1