Klasa 3a licząca 37 osób, wybiera się do kina. Sprawdź, która z ofert jest korzystniejsza: każdy bilet w cenie 12 zł czy 10-osobowe karnety po 130zł plus jeden bilet do każdego karnetu gratis. Uczniowie mają do dyspozycji łącznie 600zł. Czy mogą oprócz tego zwiedzić wystawę motyli, na którą bilet kosztuje 4zł i 40gr?

1

Odpowiedzi

2010-02-28T20:31:36+01:00
Oferta I - każdy bilet 12zł
uczniów jest 37
łączna cena to 12*37=444zł
Oferta II - karnet 10 osób po 130 zł i jeden dodatkowy bilet ( 11 biletów )
uczniów 37
37/11= 3 reszty 4
czyli 3 pełne karnety 3*130= 390zł
i 4 bilety 4*12= 48zł
lub jakby to nie o to chodziło to dodatkowy karnet ( niepełny )
390zł + 130 zł = 520 zł
w tym pierwszym wypadku : 390 zł+48 zł= 438 zł
Wtedy korzystniejsza byłaby oferta II
załóżmy, że II jest lepsza, wtedy
600- 438 = 162zł
37 uczniów, bilet 4zł 40 gr
37*4,4zł= 162,80zł
Odp: Korzystniejsza jest oferta II, w której zakupić trzeba 3 pełne karnety i 4 osobne bilety. Niestety uczniowie nie mogą już obejrzeć wystwy, bo zabraknie im 80 gr.

Mam nadzieję, że pomogłam i nie zrobiłam błędu xD
2 5 2