Opisać wydarzenia:
- Poznański czerwiec ( kto się zbuntował, przyczyny, przebieg, skutki i czy Rosja tłumiła?)
- powstanie węgierskie 1956 (przyczyny, przebieg, skutki)
- praska wiosna 1968 (przyczyny, przebieg, skutki)
- rewolucja czerwonych goździków 1974 (przyczyny, przebieg, skutki)
- Hiszpania za generała Francisco Franca (jaka była?)

Opisać wydarzenia w 20-30 zdaniach. Może być z internetu ale tak żeby to miało ręce i nogi, bez zbędnych informacji, konkretnie. Zgłaszam spam.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T20:43:46+01:00
1.

Kto się zbuntował

28 czerwca 1956 roku Poznań zbuntował się przeciwko nadużyciom władz, żądano Chleba i Wolności.

Przyczyny

Miejscem, gdzie konflikt społeczny przybrał formę strajku, a później zamieszek ulicznych, był Poznań – duży ośrodek przemysłowy. Powstałe tam niezadowolenie narastało już od jesieni 1955 r. Załoga największego zakładu poznańskiego tj. Cegielskiego (Hipolit Cegielski Poznań) zgłaszała pretensje w sprawie niesłusznie pobieranego przez trzy lata podatku od więcej zarabiających przodowników pracy i pracowników akordowych, co pozbawiło parę tysięcy pracowników ponad 11 mln złotych. Dyrekcja nie była w stanie spełnić postulatów wysuwanych przez załogę. Próbowano kontaktować się z Ministerstwem Przemysłu Maszynowego i Komitetem Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wysyłano petycje, listy i delegacje.

Przebieg

W latach 50. na stalinowskim monolicie zaczęły pojawiać się rysy: pięć partii komunistycznych podpisało oświadczenie o "nieuzasadnionym" rozwiązaniu Komunistycznej Partii Polski, co de facto oznaczało potępienie czystek 1936-1939, dokonanych na rozkaz Stalina. Po śmierci Józefa Stalina (5 III 1953 r.) w Berlinie i innych miastach NRD wybuchło krwawo stłumione powstanie (17 VI 1953 r.), w Moskwie rozstrzelano Ławrientija Berię (9 VII 1953 r.), wznowiono stosunki dyplomatyczne między ZSRR a Jugosławią zerwane w 1950 r. (14 VIII 1953 r.), wprowadzono "demokratyzację" nazywaną również "przezwyciężaniem błędów i wypaczeń" (1953-1954). Aż wreszcie w 24 lutego 1956 roku na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow wygłosił tajny referat, który stał się iskrą rozniecającą ferment myślowy obejmujący coraz szersze kręgi społeczeństw państw komunistycznych.

Skutki

Wydarzenia poznańskie odbiły się głośnym echem w kraju i na świecie. Wywołała je słabość ekonomiczna wprowadzonego siłą przez PZPR, systemu politycznego i gospodarczego. Szczególnie mocno widoczne było to w uważanym za wzór gospodarności Poznaniu i Wielkopolsce. Wypadki były szokiem dla obu stron: zarówno dla komunistycznych władz, jak i dla spacyfikowanych robotników, którzy zgodnie z oficjalną propagandą mieli być "klasą rządzącą".


2.

Przyczyny

Jedną z przyczyn powstania była też chęć pomszczenia krzywd wyrządzonych w czasie masowego terroru okresu rządów Rakosiego - przykładowo na Węgrzech w okresie gdy rządził Matyas Rakosi było trzy razy więcej więźniów politycznych niż w Polsce przy trzykrotnie mniejszej liczbie ludności i faktycznym braku na Węgrzech podziemia zbrojnego.

Przebieg

Powstanie zaczęło się 23 października 1956 i zakończyło według oficjalnej wersji 4 listopada 1956, choć najbardziej zacięte i krwawe walki powstańców z sowieckim najeźdźcą toczyły się w okresie od 4 do 10 listopada, a prześladowania uczestników powstania trwały jeszcze kolejne lata.

Skutki

Kraj po powstaniu węgierskim opuściło blisko 200 tys. Węgrów – kilkadziesiąt tysięcy z nich powróciło po ogłoszeniu amnestii w 1963.


3.

Tak ogólnie

Rewolucja goździków, wojskowy zamach stanu w Portugalii przeprowadzony w celu obalenia systemu autorytarnej dyktatury następcy Antonia Oliveiry de Salazara - Marcelo Caetano. 25 kwietnia 1974 sprzysiężenie oficerów skupionych w Ruchu Sił Zbrojnych (MFA) dokonało przewrotu wojskowego rozwiązano instytucje ustrojowe, władzę objął Komitet Ocalenia Narodowego z gen. António de Spinolą na czele jako prezydentem Portugalii. Rozpoczął się proces demokratyzacji - przywrócono swobody obywatelskie i polityczne, w maju powołano rząd szerokiej koalicji partii politycznych, w którym od lipca uczestniczyli lewicowi wojskowi z MFA (premier płk Vasco Gonçalves), dążący wraz z Portugalską Partią Komunistyczną (PCP) do radykalnych przemian społeczno-ekonomicznych. We wrześniu 1974, po nieudanej próbie powstrzymania wzrostu wpływów lewicy, ustąpił prezydent Spinola.


4.

Osiągnięcia gospodarcze Hiszpanii latach 1955-1975 określane są często mianem "hiszpańskiego cudu gospodarczego". Zdaniem liberalnych ekonomistów jego przyczyną były reformy wolnorynkowe, liberalizacja rynku, obniżenie podatków i prywatyzacja. W latach 1960-1966 hiszpański PKB wzrósł łącznie o 138%, a Hiszpania z niestabilnego politycznie i biednego kraju stała się najszybciej po Japonii rozwijającym się państwem (tempo wzrostu PKB w latach 1960-75 wynosiło 7,2% rocznie, przeciętne tempo wzrostu płac realnych, w tym czasie wyniosło 7,9% rocznie, a inflacja spadła poniżej 5%) i 12 potęgą gospodarczą świata. Wpływ na dobre wyniki gospodarcze miał również sektor turystyczny, który od lat 60. zaczął się rozwijać.
27 2 27