1. Do 5 kg wody wlano (ostrożnie!) 3 kg kwasu o stężeniu 96%. Oblicz stężenie otrzymanego roztworu.

2. Zmieszano 3 kg kwasu o stężeniu 60% z 2 kg kwasu o stężeniu 50%. jakie stężenie ma otrzymany roztwór?

3.Po roku stan lokaty zwiększył się z 3500 zł do 3710 zł. Ile wynosiło oprocentowanie tej lokaty? Ile pieniędzy będzie na tej lokacie po kolejnym roku - zakładamy, że oprocentowanie się nie zmieni?

4. Baca ma dwa stada owiec: pierwsze z nich liczyło 40 owiec, a drugie 60 owiec. Po pewnym czasie liczebność pierwszego stada wzrosła o 45%, a drugiego o 35%. O ile procent wzrosła liczebność obu stad razem?

Z góry dziękuję za pomoc. :)
Dam najj.

Błagamm..To na jutro!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T09:12:34+01:00
Zadanie.2.
Do 5kg wody wlano (ostrożnie) ! 3kg kwasu o stężeniu 96%.Oblicz stężenie otrzymanego roztworu.
mr=8kg
ms=3
cp? ms*100%/mr
cp=300/8=37,5%

Zadanie.3.
Zmieszano 3kg kwasu o stężeniu 60% z 2kg kwasu o stężeniu 50%. Jakie stężenie ma otrzymany roztwór ?

ms1=3*60/100=1,8kg

ms2=2*50/100=1kg
ms=2,8
mr=5kg
cp=280/5=56%
6 1 6