Zapisz w prostszej postaci
a)√2+√3+√3-√2
b)2√5-3√3+3√5-2√3
c)³√5-³√4-³√4+³√5
Oblicz
√128x ½
√1 5/7x √3/7
³√40x³√1,25x³√20
³√4/9x³√2/3
³√0,9x³√0,6x³√1/20
√0,036:√0,4
√1⅘:√20
√1,5:1 5/27
³√16/25:³√1 1/4
³√0,1:³√1 1/9
Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka
√108
√3 1/5
³√135
³√5,4
Włącz czynnik pod znak pierwiastka
3√5
⅖√15
2³√¼
½³√-32

2

Odpowiedzi

2010-02-28T20:49:18+01:00
Zapisz w prostszej postaci
a)√2+√3+√3-√2=2√3
b)2√5-3√3+3√5-2√3=5√5-5√3
c)³√5-³√4-³√4+³√5=2∛5-2∛4
Oblicz
√128x ½=√64=8
√1 5/7x √3/7=√12/7×√3/7=√36/49=6/7
³√40x³√1,25x³√20=³√1000=10
³√4/9x³√2/3=³√8/27=2/3
³√0,9x³√0,6x³√1/20=³√0,027=0,3
√0,036:√0,4=√0,09=0,3
√1⅘:√20=√9/5:√20=√0,09=0,3
√1,5:1 5/27=√15/10:32/27=√15/10×27/32=√405/320
³√16/25:³√1 1/4=³√16/25:5/4=³√16/25*4/5=³√64/125=4/5
³√0,1:³√1 1/9=³√1/10:10/9=³√1/10×9/10=³√9/100
Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka
√108=√4*27=2√27
√3 1/5=√16/5=4√1/5
³√135=³√27x5=3³√5
³√5,4=³√27*0,2=3³√0,2
Włącz czynnik pod znak pierwiastka
3√5=√45
⅖√15=√4/5x15=√12
2³√¼=³√8x1/4=³√2
½³√-32=³√1/8x(-32)=³√-4
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T20:52:50+01:00
Zapisz w prostszej postaci
a)√2+√3+√3-√2 = 2√3
b)2√5-3√3+3√5-2√3 = 5√5-5√3 = 5(√5-√3)
c)³√5-³√4-³√4+³√5 = -2 ³√4
Oblicz
√128x ½ = 2√32 * 1/2 = √32 = 2√8 = 4√2
√1 5/7x √3/7 =(wszystko pod jednym pierw.) √15/7 * 3/7 = √45/49 = 1/7√45 = 3/7√5 = 3√5/7
³√40x³√1,25x³√20 = ³√40*1,25*20 = ³√1000 = 10
³√4/9x³√2/3 = ³√4/9 * 2/3 = ³√8/27 = 2/3
³√0,9x³√0,6x³√1/20 = ³√0,9*0,6*1/20 = ∛0,54/20 = ∛54/2000 = 3/10∛1 = 0,3
√0,036:√0,4 = √36/400 = 6/20 = 3/10 = 0,3
√1⅘:√20 = √1,8*1/20 = √18/200 = 3/10√1 = 0,3
√1,5:1 5/27 = √1,5*27/32 = √405/320 = √81/64 = 9/8
³√16/25:³√1 1/4 = ∛ 16/25 * 4/5 = ∛64/125 = 8/5 = 1,6
³√0,1:³√1 1/9 = ∛0,1 * 9/10 = ∛90/100 = 3∛0,1
Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka
√108 = 2√27 = 6√3
√3 1/5 = √16/5 = 4√0,2
³√135 = 3∛5
³√5,4 = 3∛0,2
Włącz czynnik pod znak pierwiastka
3√5 = √45
⅖√15 = √4/25 * 15 = √12/5 = √2,4
2³√¼ = ∛8*1/4 = ∛2
½³√-32 = ∛1/8 * (-32) = ∛ -4
1 5 1