Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-28T22:33:57+01:00
W następstwie strajków sierpniowych i podpisanych porozumień w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu, dnia 19 września 1980 r. powstały legalne, niezależne od PZPR zrzeszeń pracowniczych. Największym był NIEZALEŻNY SAMORZĄDOWY ZWIAZEK ZAWODOWY
(NSZZ) „Solidarność”( zarejestrowany 10 XI 1980), którego przewodniczącym został przywódca strajku i sygnatariusz porozumień gdańskich Lech Wałęsa.
W powszechnym odbiorze społecznym „Solidarność” była nie tylko związkiem zawodowym, ile ruchem społeczny, który miał reprezentować Polaków wobec komunistycznego państwa i walczyć o ich interesy. Wokół NSZZ „Solidarność” powstały inne organizacje, wśród których największe znaczenie miały NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych oraz Niezależne Zrzeszenie Studentów. Pod parasolem związkowym rozwiało się życie polityczne. Powstał tzw. drugi obieg kultury, dzięki któremu złamany został w tej dziedzinie monopol pastwa. Drugi obieg kultury zalazł poważne wsparcie w Kościele katolickim i innych związkach wyznaniowych . w świątyniach i salach przykościelnych organizowano koncerty, i przedstawienia teatralne, wystawy plastyczne, spotkania literackie, wykłady i dyskusje naukowe. Wydawnictwa drugiego obieg pracowały jawnie dzięki czemu cenzura stała się fikcja. Kwitło niezależne Zycie kulturalne i artystyczne. Według szacunków do NSZZ „Solidarność” przystąpiło ok. 10 mln. osob.