Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T13:33:52+01:00
Samozatrudnienie to szansa dla młodych osób, którzy mają pomysł na własną firmę, ale nie mają na nią środków. Nie posiadają również wystarczających kwalifikacji, by zajmować stanowisko kierownicze w firmie, która jest własnością innej osoby.

Kształcenie-dla osób młodych szczególnie ważne jest zdobywanie wiedzy, gdyż nie posiadają oni zwykle doświadczenia zawodowego, które mogłoby zrekompensować braki w kształceniu. Kształcenie może również obejmować kursy praktycznego wykorzystywania zdobytej wcześniej wiedzy, które pomagają w przezwyciężeniu strachu przed podjęciem pracy przez młodego człowieka.

Wolontariat może być pomocny w utwierdzeniu się młodej osoby w przekonaniu do wykonywania danego zawodu oraz zdobyciu przez niego wiedzy praktycznej w tym zakresie. Jest również informacją dla potencjalnego pracodawcy o charakterze danej osoby i jej przyszłemu zaangażowaniu w pracy.

Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy -rzadko zdarza się, by ludzie młodzi mieli konkretne plany co do swojej przyszłej pracy zawodowej. Aby praca ta była mniej uciążliwa, lub nawet stała się przyjemnością można ją połączyć z charakterem, zainteresowaniami i predyspozycjami danej osoby. Pomoże w tym doradca zawodowy, który pomoże odnaleźć ścieżkę kariery młodemu człowiekowi. Wtedy też dużą rolę ma do odegrania pośrednictwo pracy, które połączy daną osobę z odpowiednią dla niego firmą i stanowiskiem. W przypadku osób młodych rola pośrednictwa pracy jest szczególnie ważna, gdyż nie posiadają oni kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oczekiwanego przez większość pracodawców.