Dwie dwucyfrowe liczby różnią się jedynie kolejnością cyfr. Stosunek tych liczb wynosi 4:7. Jeśli literą x oznaczymy cyfrę dziesiątek, a literę y jedności mniejszej z tych liczb, to jak można zapisać tę zależność za pomocą równania?
wiem jaki jest wynik ale nie rozumiem skąd się wziął. POMOCY !!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-01T00:39:22+01:00
X=cyfra dziesiątek
y=cyfra jedności

10x+y= pierwsza liczba
10y+x= druga liczba

zaleznośc za pomoca równania:

(10x+y):(10y+x)=4:7
4(10y+x)=7(10x+y)
40y+4x=70x+7y
40y-7y+4x-70x=0
33y-66x=0/:33
y-2x=0
y=2x

(10x+2x):(10×2x+x)=4:7
12x:21x=4:7

¹²/₂₁=⁴/₇
te liczby to 12 i 21
11 2 11