Proszę, pomóżcie z fizyką.
Dostanę jutro pałę jak tego nie zrobię...


Dwa oporniki o oporach R1 = 1Ω i R2 = 3Ω połączono szeregowo i podłączono do źródła o napięciu U = 12V. Ile energii wydzieliło się w czasie t = 10 sekund w każdym z tych oporników?

2

Odpowiedzi

2010-02-28T20:51:33+01:00
Dane:
R1 = 1Ω
R2 = 3Ω
U = 12V
t = 10s

Obliczamy rezystancje zastępczą dla połączenia szeregowego
Rz = R1 + R2
Rz = 1Ω + 3Ω
Rz = 4Ω

Obliczamy prąd płynący w obwodzie
I = U / Rz
I = 12V / 4Ω
I = 3A

Obliczamy moc obwodu
P = U * I
P = 12V * 3A
P = 36W

Obliczamy prace obwodu
W = P * t
W = 36W * 10s
W = 360J

Obliczamy ilość energii wydzielonej na poszczególnych rezystorach. Rz = 4Ω, więc energie dzielimy na 4
Wo = 360J / 4
Wo = 90J

Obliczamy energie wydzieloną na 1 rezystorze. Jako że R1 = 1Ω
W1 = 1 * 90J
W1 = 90J

Obliczamy energie wydzieloną na 2 rezystorze. Będzie to reszta energii
W2 = W - W1
W2 = 360J - 90J
W2 = 270J

Na 1 rezystorze wydzieliło się 90J energii, a na 2 270J
2010-02-28T21:00:46+01:00
R1=1Ω
R2=3Ω
U=12V
t=10s
W1=?
W2=?
--------------------------------------------------
Rz=R1+R2=1Ω+3Ω=4Ω
I=U/Rz=12V/4Ω=3A
W=U*I*t z prawa Ohma U=I*R stąd W=I²*R*t
W1=I²*R*t=3²*1*10=90 [A²*s*Ω=A²*s*V/A=A*s*V=J]
W2=I²*R*t=3²*3*10=270J