Odpowiedzi

2010-02-28T20:48:46+01:00
PROSTOPADŁOŚCIAN
V = a*b*H
Pc=2ab+2bH+2aH

Przykład :
Oblicz objętość i pole całkowite prostopadłoscianu o wymiarach 3,4,5 cm.
V= 3*4*5= 60cm³
Pc=2*3*4+2*4*5+2*3*5=24+40+30=94cm²SZEŚCIAN
d=a√3
V=a³
PC=6a²

Przykład :
Oblicz przekątną, objętość i pole całkowite sześcianu o krawędzi a=4cm.

d=4√3cm
V=4*4*4=64cm³
Pc=6*4²=6*16=96cm²
1 5 1
2010-02-28T20:54:31+01:00
Objętość prostopadłościanów:
V=a*b*h -gdzie ,a to jest długość ,b szerokość a ,h wysokość
Pole całkowite:
Pc=2ab+2bh+2ah
gdzie:
2ab-podwojone pole figury o wymiarach a na b
2bh-podwojone pole figury o wymiarach b na h
2ah-podwojone pole figury o wymiarach a na h

Objętość sześcianu:
V=a³=a×a×a gdzie a to jest krawędż
Pole całkowite:
Pc=6×a²=6×(a×a)
czyli mnożysz 6 razy pole kwadratu o krawędzi a