Wskaż ze lczba
a) 7¹⁵+7¹⁶+7¹⁷ jest podzielna przez 19
b)5²¹+5²²+5²³+5²⁴ jest podzielna przez 13
c 8¹⁹+5×9¹⁸-4×8¹⁷ jest podzielna przez 100


oblicz obietosc graniastosłupa prawidłowego o krawędzi podstawy ³√0,2×10⁴ i wysokosci równej ∛0,2×10⁷

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T21:12:50+01:00
A)
7¹⁵ + 7¹⁶ + 7¹⁷ = 7¹⁴ *( 7 + 7² + 7³) = (7 + 49 + 343) *7¹⁴ =
= 399* 7¹⁴ = 19* 21 *7¹⁴
b)
5²¹ + 5²² + 5²³ + 5²⁴ = 5²¹ *( 1 + 5 +5² + 5³) =
= (1 + 5 + 25 + 125)* 5²¹ = 156 * 5²¹ = 13 * 12 * 5²¹
c)
8¹⁹ + 5 * 8¹⁸ - 4 * 8¹⁷ = 8¹⁷ ( 8² + 5*8 - 4 ) = (64 + 40 -4)*8¹⁷ =
= 100 * 8¹⁷
cbdo.

V = a² * h = ( ∛0,2 *10⁴)² * ∛0,2 *10⁷ = (∛0,2)³ * 10¹⁵ =
= 0,2 * 10 ¹⁵ = 2 * 10¹⁴