Odpowiedzi

2010-02-28T20:44:16+01:00
Woda
Rodzaje wód wystepujących w przyrodzie
-woda morska -woda rzeczna -w. podziemna. Wody naturalne stykając sie z podlozem powoduje Fe niektóre zw. zawarte w nim ulegają rozpadowi.

Sole wapnia i magnezu rozpuszczone w wodzie powodują jej twardośc

Rodzaje twardości wody : a) przemijająca # wodoroweglany wapnia i magnezu
Ca(HCO3)2 wodoroweglan wapnia Mg(HCO3)2
wodoroweglan magnezu Są nietrwale podczas gotowania wody, ulegają rozkladowi. Wydzielają sie osady, które tworzą tzw. kamien kotlowy
Ca(HCO3)2(temp) Co3+H2O+CO2
Mg(HCO3)2(temp) Mg(OH)2+2CO2


Kamien kotlowy wytwarza sie podczas gotowania wody w czajniku, na grzalkach, kotlach i rurach CO to zjawisko szkodliwe dlatego woda stosowana do celów przemyslowych powinna byc zmiekczona

twardośc stala (Nie mozna jej usunąc poprzez gotowanie wody) powodowana jest przez chlorki, siarczany, wapnia, i magnezu. Związki te usuwa sie podczas tzw Demineralizacji wody.

Woda destylowana woda calkowicie pozbawiona substancji chem. Metody usuwania twardości wody

a) na skale przemyslowo stosuje sie zmiekczania wody przy uzyciu tzw. "mleka wapiennego" Jest roztwór wodorotlenku wapnia który z jonami wapnia i magnezu tworzy nierozpuszczalne osady. Wytwarzane
osady tworzą kamien kotlowy.

b) do usuwania twardości stalej stosuje sie weglan sodu (soda)
Na2CO3

c) Metoda wymieniaczy jonowych tzw. Jonitów.


Woda jako Rozpuszczalnik, Rodzaje Roztworów
Rozpuszczalnośc substancji w wodzie Woda jest dobrym rozpuszczalnikiem substancji o róznym stanie skupienia. Rozpuszczalnośc cial stalych w wodzie rośnie ze wzrostem temp. Rozpuszczalnośc gazów w wodzie maleje ze wzrostem temp. a rośnie ze wzrostem ciśnienia. Zaleznośc pomiedzy temp. a rozpuszczalnością subst. przedstawiają tzw. krzywe rozpuszczalności. Rozpuszczalnośc danej subst. oznacza maksymalną liczbe gramów jak moze rozpuścic sie określonej temp. w 100g wody. Rodzaje Roztworów Zawartośc subst. rozpuszczanej w roztworze określa sie przy pomocy stezen roztworu. W zalezności od ilości subst. rozpuszczanej. Wyrózniamy kilka rodzajów roztworów: R. nienasycony - ... w którym w określonej temp. moze sie rozpuścic kolejna porcja substancji. w określonej ilości rozpuszczalnika R. nasycony - ... w którym w danej temp. określanej ilości rozpuszczalnika jest rozpuszczana maksymalna ilośc substancji #Aby roztwór nasycony przeprowadzic w nienasycony nalezy dodac wiecej rozpuszczalnika lub podwyzszyc temp. roztworu #Aby roztwór nienasycony stal sie nasyconym nalezy obnizyc temp. roztworu (ochlodzic) lub odparowac cześc rozpuszczalnika
Równowaga miedzy roztworem a nadmiarem substancji. rozpuszczonej Roztwór nasycony pozostaje w równowadze z nadmiarem substancji. rozpuszczanej (krysztalem)
Substancja stala w nadmiarze roztwór
(krysztal) nasycony
Wydzielanie subst. stalej z roztworu to proces krystalizacji
Jezeli proces krystalizacji przebiega wolno otrzymuje sie duze regularne krysztaly

PROSZE O NAJ
1 5 1