Odpowiedzi

2009-10-19T16:15:03+02:00
Podział komórki - proces zachodzący u wszystkich żywych organizmów, w którym komórka macierzysta dzieli się na dwie lub więcej komórek potomnych. Najpierw następuje podział jądra komórkowego poprzez mitozę, mejozę lub amitozę. Po podziale jądra dzieli się cytoplazma - cytokineza. Podział komórkowy jest jedną z faz cyklu komórkowego.

Podział komórki może być uważany za formę rozmnażania. Prosty podział komórki (monotomia) jest pospolity u organizmów jednokomórkowych i prowadzi do powstania dwóch identycznych jak komórka macierzysta organizmów potomnych, które przed rozpoczęciem podziałów dorastają wielkości komórki macierzystej. Ten typ rozmnażania spotyka się u bakterii, sinic, glonów, grzybów i pierwotniaków.

Tylko niektóre komórki zachowują zdolność do podziału, inne są wyspecjalizowane i nie dzielą się.

Pączkowanie - jest to rodzaj rozmnażania bezpłciowego. Polega ono na wytwarzaniu przez rodzicielski organizm małego fragmentu, który po oderwaniu się od rodzica samodzielnie rozwija się w identyczną genetycznie jego kopię. Można powiedzieć, że z genetycznego punktu widzenia pączkowanie to rodzaj klonowania. Przez pączkowanie mogą rozmnażać się np. gąbki, parzydełkowce, stułbie, u których proces ten jest poprzedzony mitotycznym podziałem jądra komórkowego. Wiele roślin (np. byliny) również potrafi się rozmnażać przez pączkowanie.

Formą rozmnażania, która jest zbliżona do pączkowania, jest również rozmnażanie przez wytwarzanie przez rośliny spor, choć formalnie tego rodzaju rozmnażania nie zalicza się do pączkowania.