Zadanie 1. (4 pkt.)
Przyprostokątne trójkąta prostokątnego mają długość 3 cm i 5 cm.
Oblicz sina , cosa , tga i ctga , gdy a jest kątem leżącym naprzeciw przyprostokątnej o
długości 5 cm.
Zadanie 2. (4 pkt.)
Przekątna prostokąta o długości 20 cm tworzy z bokiem kąt 38°.
Oblicz obwód tego prostokąta.
Zadanie 3. (4 pkt.)
Oblicz pole i obwód trapezu równoramiennego, w którym podstawy mają 12 cm i 8 cm, a
jeden z kątów jest równy 120°.
Zadanie 4. (4 pkt.)
Trapez równoramienny o podstawach 6 cm i 10 cm i kącie ostrym 30° jest podobny do
trapezu, którego ramię ma długość 12 cm. Oblicz obwody obu trapezów.
Zadanie 5. (4 pkt.)
Punkty (-2, 4), B(6, 0) są wierzchołkami rombu, którego osią symetrii jest oś OX.
a) Oblicz współrzędne pozostałych wierzchołków rombu.
b) Oblicz długość boku i miary kątów rombu.
Kryteria oceny:

1

Odpowiedzi

2010-03-01T09:24:27+01:00
Sina=5/c (c=przeciwprostokatna)
c=pierwiastek z (3 dokwadratu + 5 do kwadratu)
c = pierw z (9+25)
c = Pierw z 34
sina = 5/pierw z 34

cosa = 3/c
cosa = 3/pierw z 34

tga = 5/3
ctga = 3/5

2. zadanie
potrzebna jest wartosc sin i cos kata 38 st. (znajdz w tabeli)
x, y - dlugosci bokow prostokata
x=20*sin38
y=20*cos38
obwod= 2*x + 2*y