Proszę o wytłumaczenia słów. Przynajmniej 3 zdania jak się nie da 3 to trudno, ale żeby były sensowne. Proszę wytłumaczyć te słowa: less, cytoplazma, chloroplasty, organizm, Tybet, szelf, pasteryzacja, oddychanie, delta, mikoryza. Bardzo proszę to dla mnie ważne na dzisiaj!!!!! Niektóre są z Geografii, ale musiałam wybrać.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T21:41:07+01:00
Less - Rodzaj nawianej skały osadowej, pylasto-okruchowej. Ma barwę jasnozółtą. Składa się z drobnych ziarenek kwarcu, stanowi podłoże żyżnych gleb. Stosuje się ją do wyrob cegieł

cytoplazma - Jest to zawartość komórki zwierzęcej i roślinnej, nie wchodzi w skład jądra komórkowego. Jest to substancja o strukturze galaretowatej, zbudowana głównie z białek. Na zewnątrz otoczona błoną komórkową
chloroplasty - Potocznie nazywane ciałkami zieleni. Wchodzą w skład komórek roślinnych. W nim dzięki asymilacji dwutlenku węgla wytwarzane są węglowodany.

organizm - Jest to istota zwierzęca lub rożlinna, której poszczególne części i struktury tworzą zharmonizowaną funkcjonalnie całość. Dla organizmu charkterystyczne są cechy życia, takie jak wzrost, rozwój, rozmnazanie się. Organizm to istota żywa.

Tybet - Wyżyna w Azji, region geograficzny, również jednostka administracyjna Chin

szelf - To płytka, przybrzeżna zatoka dna morskiego lub oceanicznego. Stanowi najniższą część zalanego wodą kontynentu. Powierzchnia szelfu jest płaska.

pasteryzacja - Jest to metoda stosowana szczególnie w technice mikrobiologicznej i farmaceutyczne, ale zastosowanie jej ma miejsce również podczas przygotowywania potraw. Polega ona na niszczeniu drobnoustrojów w produktach spożywczych. Polega n a ogrzewaniu produktu do temperatury powyżej 60 st C, ale nie przekraczającej 100 st C. podczas procesu pasteryzacji produkty nie tracą wartości odżywczych, smakowych i witamin. Nazwa pochodzi od chemika i mikrobiolofa francuskiego L. Pasteur'a, a inna stosowana nazwa to wyjaławianie

oddychanie - czynność ustroju konieczna do życia, polega na dostarczaniu komórkom tlenui wydalaniu dwutlenku węgla. Wyróżnia się oddychanie tlenowe, beztlenowe, zewnętrzne wewnętrzne

delta - Miejsce w którym rzeka rozidla sie i uchodzi do morza lub oceanu. Jest to obszar równinny, utworzony z osadów naniesionych przez rzekę. Kształt ma trójkątny.

mikoryza - Współżycie grzybów z korzeniami innych roślin. Między grzybami i rozlinami zachodzi wzajemna wymiana substancji odżywczych
1 5 1