Ciało o masie 500 g porusza sięruchem jednostajnie przyszpieszonym i w ciągu pierwszych 10s przebywa drogę 100m. Obliczjego prędkość końcową ( wynik wyraź w km/h oraz cm/min ),przyspieszenie jego ruchu oraz wartość siły, która nadała takie przyspiesznie

1

Odpowiedzi

2009-10-22T08:02:35+02:00
Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym
S=0,5*a*t^2
a = (2*S)/t^2
a=v/t
v/t=(2*S)/t^2
v = (2*S)/t
V=200/10 =20 m/s
przyspieszenie
a = (2*S)/t^2
a = 200/100 = 2 m/s^2
predkosc koncowa
a = (Vk-V)/t
a*t=Vk-V
Vk=V+a*t
Vk = 20+2*10 = 40 m/s = 144 km/h = 2,4 km/min
Siła dzaiłajaca
F = m * a = 0,5 kg * 2 m/s^2 = 1 N