Odpowiedzi

2010-02-28T21:22:06+01:00
Pierwiastek chemiczny to substancja prosta stanowiąca zbiór atomów o tej samej liczbie atomów.

Związek chemiczny to połączenie wiązaniem chemicznym co najmniej dwóch atomów pierwiastków chemicznych.


Metale to pierwiastki chemiczne charakteryzujące się obecnością w sieci krystalicznej elektronów swobodnych.

Niemetale to pierwiastki chemiczne, które nie wskazują żadnych właściwości metalicznych.

Odparowywanie to sposób oddzielenia cieczy od substancji stałej.

Sączenie to rodzaj filtracji z użyciem lejka z papierowym sączkiem lub lejkiem Buchnera.

Dekantacja to zlewanie cieczy znad osadu, który zalega na górze naczynia lub na jego dnie.
17 4 17
  • Użytkownik Zadane
2010-02-28T21:24:41+01:00
1.pierwiastek chemiczny są to substancje,których nie można rozłożyć na prostsze.
2.związek chemiczny-to substancje,które można rozdzielić na substancję prostsze.
3.Metale-ciała stałe z wyjątkiem rtęci o barwie srebrzystoszarej/z wyjątkiem miedzi i złota/ z połyskiem metalicznym.Dobre przewodniki ciepła i elektryczności.
4.Niemetale-pierwiastki,które nie mają cech metalicznych.Mają różny stan skupienia oraz różną barwę.Są złymi przewodnikami ciepła /wyjątek to węgiel /oraz elektryczności /wyjątek to grafit /.
5.Odparowanie-np.woda z solą,odparujemy wodę ,pozostanie sól.
6.Sączenie-/filtracja /-przepuszczanie mieszaniny przez warstwę porowatego materiału np.płótna.
7.Dekantacja-polega na oddzieleniu substancji stałej od cieczy,przez zlanie cieczy znad osadu /wodw z piaskiem /
6 4 6