Odpowiedzi

2010-02-28T21:22:30+01:00
Prostokąt
28= 2a + 2b


Kwadrat
28=2(a-1) + 2(a +1)
28= 2a -2 + 2a +2
28= 2a + 2a
7=a

Prostokąt
28= 2(7-1) +2(7 +1)
28= 12 + 16
a= 12
b=16


Pole(prostokąta)= 12*16= 192
Przekątna² = 12² + 16²
c²= 144 + 256
c²= 400
c= 20


ODP: Pole=192cm Przekątna= 20 cm
2010-02-28T21:27:25+01:00
A-dluzszy bok
b-krotszy bok

2a+2b=28
a-1=b+1

2(a+b)=28/:2
a=b+2

a+b=14
a=b+2

b+2+b=14
a=b+2

2b=12
a=b+2

b=6
a=b+2=6+2=8
P=ab=8×6=48cm²
przekatna-tw pitagorasa
d²=a²+b²=8²+6²=48+36=84
d=4√21cm
odp: pole jest równe 48cm²a przekatna 4√21cm