Tato zamontował w ogródku plastikowy okrągły basenik.Za pomocą gumowego węża będzie go napełniał wodą.Zaplanuj pomiary, które pozwolą ci obliczyć masę wody w całkowicie wypełnionym basenie,tzn: a)wymień potrzebne przyrządy, b)wymień kolejne czynności i pomiary,które masz zamiar wykonać, c)podaj(jeśli jest taka konieczność )dodatkowe dane,np.z tablicy,które będą ci potrzebne do obliczeń.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T10:38:04+01:00
A. Potrzebne przyrządy: miarka, termometr, kalkulator, długopis, kartka, tablica z danymi na temat gęstości wody

B.
a) pomiar wysokości (h) basenu za pomocą miarki
b) zapisanie wyniku na kartce
c) pomiar obwodu basenu za pomocą miarki
d) zapisanie wyniku
e) obliczenie promienia (r) basenu za pomocą kalkulatora ze wzoru: Obwód=2*pi*r
f) obliczenie objętości basenu za pomocą kalkulatora na podstawie wzoru: Objętość=pi*r^2*h
g) pomiar temperatury wody
h) zapisanie wyniku na kartce
i) Obliczenie masy wody za pomocą kalkulatora ze wzoru d=m/objętość, czyli m=d*objętość
d- gęstość wody odczytana z tablic dla danej temperatury

C. Jak widzisz w punkcie Bi) potrzebna jest gęstość wody odczytana z tablic, wartość ta zależy od temperatury i np. dla temp 20 stopni C wynosi 998,2 kg*m^(-3)