Oblicz pH, a następnie określ odczyn roztworu, który powstał po zmieszaniu 300 cm3
roztworu wodorotlenku potasu zawierającego 0,06 mola wodorotlenku potasu i 100 cm3
roztworu kwasu siarkowego(VI) zawierającego 0,01 mola kwasu siarkowego(VI)
zdysocjowanego w 100%.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T21:47:43+01:00
H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O

1 mol kwasu - 2 mole zasady
0,01 mola kwasu - x
x = 0,02 mola zasady przereaguje z kwasem, zatem w roztworze pozostanie 0,04 mola zasady w nadmiarze.
Objętość nowego roztworu = 300 + 100 = 400 cm3

400 cm3 - 0,04 mola zasady
1000 cm3 - x
x = 0,1 mol/dm3

pOH = -log[OH] = -log 0,1 = 1
pH = 14 - pOH = 14 - 1 = 13 - pH>7 - odczyn zasadowy
17 4 17