Po przeczytaniu tekstu:Przedstaw w 10 zdaniach rużnice między sytuacją polskeigo gimnazjalisty z drugiej połowy XIX i z początku XXI wieku a następnie wyciągnij wnioski.


Artykuł Romana Dmowskiego -Ze studiów nad szkołą rosyjską w Polsce w drugiej połowie XIX w.

Władze szkolne starają się działać za pomocą systemu kar.Kary te są bardzo surowe :
1)areszt dochodzący do 72 godzin
2)dla młodszych uczniów kara cielesna
3)zwykłe wydalenie z gimnazjum
4) wydalenie bez prawa wstępowania do jakiegokolwiek zakładu naukowego
Szkoła stworzyła równolegle system dozoru o jakim nikomu się nie śniło.
Gdy uczeń siedzi w klasie obserwuje go nauczyciel badając nawet wyraz jego twarzy , a o bok tego często dyrektor patrzy nań z korytarza przez dziurkę od klucza. Wyszedłszy podczas pauzy na korytarz musi się nieustannie oglądać czy nie podkrada się na palcach za jego plecami któryś nauczyciel.Nawet w miejscu ustępowym musi się mieć na baczności bo tam zamyka się jego "pedagog" , żeby słuchać czy młodzież nie mówi po polsku.
Na ulicy musi się oglądać czy nie idzie za nim który z nauczycieli i czy jego zachowania się nie obserwuje. Zresztą oglądanie się nie zabezpiecza, bo oprócz własnych nauczycieli jest śledzony przez pedagogów z innych szkół, przez policję, żandarmów, urzędników i wojskowych.
Uczeń nie mający w mieście rodziców ub bliskich krewnych, ani u znajomych ani u dalszych krewnych mieszkać nie może. Musi stanąć na stancji prywatnej, zatwierdzonej przez władzę szkolną.
Od czasu do czasu władza szkolna urządza na stancji rewizje. Schodzi inspektor z pomocnikami przetrząsa półki,szuflady,kuferki szuka za piecem i pod łóżkiem,bada nawet zawartość siennika.Celem poszukiwań jest przede wszystkim książka polska.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-28T23:10:58+01:00
W artykule Romana Dmowskiego z drugiej połowy XIX wieku ukazana jest rzeczywistość Polskiej młodzieży w Rosyjskim zaborze.
Gimnazjalista z połowy XIX wieku miał różne kary. Jedna z nich to areszt dochodzący do 72 godzin, w dzisiejszych czasach nie mamy takiego aresztu. Zarówno jak i kary cielesne dla młodszych dzieci. Teraz wszyscy dobrze wiemy , że nie można bić dzieci,a w tamtych czasach przemoc była stosowana w szkole.
WNIOSEK
Uczniowie byli prześladowani i podglądani przez własnych nauczycieli , dyrektora, pedagogów z różnych szkół.
W tamtych czasach dużo zabraniano się polskiej młodzieży, był to czas zaborów i zaborcy chcieli przekonać młodych Polaków na własnę stronę