Odpowiedzi

2010-02-28T21:33:41+01:00
Prezydent, który zgodnie z powołanymi przepisami jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej,
wybierany jest przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.
Zasady wyboru Prezydenta określone zostały na gruncie Konstytucji głównie w art. 127, natomiast ich bardziej szczegółowe ujęcie zamieszczono w wielokrotnie nowelizowanej ustawie z 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
O wybór na stanowisko Prezydenta może ubiegać się osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która najpóźniej w dniu głosowania kończy 35 lat oraz posiada pełnię praw wyborczych do Sejmu (art. 127 ust. 3 Konstytucji). Wybór danej osoby spośród kandydatów uzależniony jest od otrzymania przez niego więcej niż połowy ważnie oddanych głosów. Ustalenie wyników wyborów oraz ich ogłoszenie należy do Państwowej Komisji Wyborczej. Wybory prezydenckie w myśl art. 128 ust. 2 Konstytucji zarządzane są przez Marszałka Sejmu na dzień, który przypada pomiędzy 100 a 75 dniem przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta. Kandydat na Prezydenta winien uzyskać poparcie minimum 100 000 obywateli posiadających prawo wybierania do Sejmu, czego wyrazem jest złożenie podpisów przez zgłaszających. O ważności wyborów prezydenckich, tak jak ma to miejsce w przypadku wyborów parlamentarnych, rozstrzyga Sąd Najwyższy.
Prezydent wybierany jest na 5-letnią kadencję z możliwością wyłącznie jednorazowej reelekcji. Prezydent obejmuje urząd po złożeniu przysięgi.
20 3 20
2010-02-28T21:42:30+01:00
Prezydent RP który jest najwyższym przedstawicielem Polski wybierany jest przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Zasady wyboru Prezydenta zostały określone w Konstytucji głownie w art.127 , o stanowisko Prezydenta może się ubiegać każda osoba posiadająca obywatelstwo polskie która ma ukończone 35lat oraz posiada pełnię praw wyborczych do Sejmu. Wybór danej osoby uzależniony jest od ilości głosów oddanych na nią (musi być więcej niż połowa ). Ustalenie wyników oraz ich ogłoszenie należy do Państwowej Komisji Wyborczej.
Kandydat na prezydenta powinien mieć poparcie minimum 100 000 obywateli uprawnionych do głosowania . Prezydent wybierany jest na 5-letnią kadencję z możliwością jednorazowej reelekcji, obejmuje urząd po złożeniu przysięgi.
55 4 55