Do otwartego pudełka w kształcie sześcianu o boku 5 dm śnieg napadał do wysokości 2 dm powyżej dna. Ze stopienia tego śniegu powstało 5l wody. ile razy objętość powstałej wody jest mniejsza od objetości śniegu? Ile milimetrów opadu zanotujemy w tej sytuacji?

1

Odpowiedzi

2010-03-01T00:07:56+01:00
V=5*5*2=50dm³
5l=5dm³

50dm³/10dm³=5- tyle razy objętość powstałej wody jest mniejsza od obj. śniegu

2dm=20cm=200mm - tyle opadu śniegu zanotujemy