Odpowiedzi

2010-03-01T10:10:18+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zadanie 1
oblicz jaką liczbę moli stanowi:
- 6,8 g amoniaku
mNH3=17u
17g NH3-----1mol
6,8g NH3----cmoli
x=6,8/17
x=0,4mola NH3

- 11,2 dm3 tlenu odmierzonego w warunkach normalnych
22,4dm3 tlenu-----1mol
11,2dm3 tlenu------xmoli
x=11,2/22,4
x=0,5mola tlenu

zadanie 2
oblicz jaką objętość w warunkach normalnych przyjmuje
- 2,3 mola tlenku węgla (IV)
1mol CO2-------22,4dm3
2,3mola CO2-----xdm3
x=2,3*22,4
x=51,5dm3

-45 g tlenku azotu (III)
mN2O3=2*14u+3*16u=76u
76g N2O3-------22,4dm3
45g N2O3--------xdm3
x=45*22,4/76
x=13,3dm3
1 4 1