1. W jaki sposób możemy tworzyć grafikę w programach graficznych?
2. W jaki sposób tworzymy kolory niestandardowe?
3. Jakie są formaty zapisu prac graficznych?
4. Co to jest kompresja stratna i bezstratna?
5. Co to znaczy fotomontaż i montowanie grafiki?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-01T18:46:00+01:00
1.grafika rastrowa:
ACDSee,Adobe Photoshop,Corel PHOTO-PAINT z pakietu CorelDRAW,Deneba Canvas,Effectbank,GIMP,IrfanView,Adobe Fireworks,Painter,PaintShopPro,PhotoFiltre Studio,PhotoFiltre

grafika wektorowa:AutoCAD,CorelDraw,Adobe FreeHand,Adobe Flash,Adobe Illustrator,Sketch,Inkscape,Sodipodi.Star Office Draw (jedna z części pakietu),TechCAD,Xfig,Xara Xtreme

3.Używające kompresji stratnej:

* JPEG (Joint Photographic Experts Group) - niewątpliwie najpopularniejszy format plików graficznych z kompresją stratną; używany zarówno w sieci internet (obsługiwany przez prawie wszystkie przeglądarki), jak i w aparatach cyfrowych
* JPEG 2000 - nowsza wersja formatu JPEG, oferująca lepszą kompresję,
* DjVu - format stworzony do przechowywania zeskanowanych dokumentów w formie elektronicznej,
* TIFF (Tagged Image File Format) - popularny format plików graficznych udostępniający wiele rodzajów kompresji (zarówno stratnej jak i bezstratnej) oraz umożliwiający przechowywanie kanału alfa.

Używające kompresji bezstratnej:

* PNG (Portable Network Graphics) - popularny format grafiki (szczególnie internetowej); obsługiwany przez większość przeglądarek WWW; obsługuje kanał alfa,
* GIF (Graphics Interchange Format) - popularny format grafiki (szczególnie internetowej); obsługiwany przez prawie wszystkie przeglądarki WWW; może przechowywać wiele obrazków w jednym pliku tworząc z nich animację; obsługuje przeźroczystość monochromatyczną (pełna przeźroczystość lub wcale),
* TIFF - patrz wyżej.
* BMP - oferuje zapis z kompresją RLE lub bez kompresji (powszechniejszy), wykorzystywany m.in przez program MS Paint

Bez kompresji:

* XCF (eXperimental Computing Facility) - mapa bitowa programu GIMP; może przechowywać wiele warstw,
* XPM - format zapisu plików przy pomocy znaków ASCII,
* PSD - mapa bitowa programu Adobe Photoshop; może przechowywać wiele warstw,

4. Kompresja stratna — metody zmniejszania liczby bitów potrzebnych do wyrażenia danej informacji, które nie dają gwarancji, że odtworzona informacja będzie identyczna z oryginałem. Dla niektórych danych algorytm kompresji stratnej może odtworzyć informację w sposób identyczny.

Kompresja bezstratna (ang. lossless compression) to ogólna nazwa metod upakowania informacji do postaci zawierającej zmniejszoną liczbę bitów, pod warunkiem, że metoda ta gwarantuje, że informację można z tej postaci odtworzyć do identycznej postaci pierwotnej.

5. Fotomontaż – obraz fotograficzny otrzymany przez sfotografowanie kompozycji utworzonej z wykorzystaniem odbitek fotograficznych, ilustracji, wydruków, innych obrazów itp., a także różnych przedmiotów. Stosowany m.in. jako plakat, ilustracja prasowa, itp. a nawet jako samodzielne dzieło sztuki.

Montowanie grafiki - łączenie warstw w jedną całość . (chyba)